Tổng hợp

Căn hộ 25 m2 thách thức thị trường

Can ho The Ascent – Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Xây dựng đã với văn bản phê duyệt đề xuất xây dựng căn hộ cao tầng 25 m2 của một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh. Động thái này được coi là một định hướng mới của các cơ quan quản lý nhà nước đối với quy định về ...

Read More »