Dệt may, hệ thống xử lý nước thải như thế nào

Do đặc thù của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong quy trình tiến độ nhuộm vì thế nước thải thường sẽ có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ xử lý của một số trong những Công Ty điều tra khảo sát có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như thể công trình đơn vị trước tiên của khối hệ thống xử lý để giảm nhiệt độ của nước thải. số đông những khối hệ thống xử lý được điều tra đều không có công đoạn khử trùng trước lúc thải ra nguồn tiếp nhận do đó chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra hầu hết đều vượt tiêu chuẩn cho phép.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/may-bom-nuoc-matra/367

Tùy thuộc vào vị trí của những xí nghiệp sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ tiên tiến xử lý áp dụng thay đổi để cung ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường khớp ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ thường được áp dụng riêng với các xí nghiệp này là hóa lý kết hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, mặc dù vậy hầu nước thải sau xử lý hết đều không giành được tiêu chuẩn của KCN.

riêng với các nhà máy sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những nhà máy sản xuất nằm bên phía ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn nước ta TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để có được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm với phối kết hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối thông dụng đang được áp dụng tại hầu hết tại các nhà máy dệt may.

công nghệ tiên tiến xử lý nước thải phù hợp đề nghị

Xử lý nước thải dệt nhuộm gồm có nhiều cách thức khác nhau, mỗi cách thức đạt một công dụng nhất định riêng với một vài chất ô nhiễm và độc hại tương xứng. công nghệ tiên tiến xử lý nước thải được áp dụng nhằm mục tiêu loại bỏ các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

>> http://sieuthimaybom.vn/bom-nuoc-tsurumi-ktz-21.5-t381-1930

Nước thải dệt nhuộm thông thường có nhiệt độ cao bởi thế trong khối hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như thể công trình đơn vị chức năng đầu tiên của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước lúc qua các quy trình tiếp theo sau của khối hệ thống xử lý. đối với nguồn nguyên vật liệu thô được sử dụng trong tiến độ sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester quá trình keo tụ/tạo bông thường được áp dụng trước công đoạn sinh học. quy trình tiến độ này có phong cách thiết kế để vô hiệu hóa SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và sắt kẽm kim loại nặng. quy trình sinh học tiếp theo sau bao gồm kỵ khí kết hợp hiếu khí hay hiếu khí cho hiệu quả cao riêng với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được áp dụng và tiến trình sinh học hiếu khí được vận dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật tư dính bám.

quá trình sinh học nhằm mục tiêu vô hiệu hóa những thành phần độc hại ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. công đoạn xử lý bậc ba được áp dụng bao gồm: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá sâu sát (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. quy trình xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để những chất ô nhiễm còn lại trong nước thải hay tái sử dụng.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/bom-nuoc-tsurumi-ktz-31.5-t381-1931

riêng với nguồn nguyên vật liệu là cotton, công nghệ tiên tiến xử lý trái lại với nguyên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là quy trình tiến độ sinh học trước tiến độ hoá lý. quy trình xử lý bậc ba tương tự như trên với áp dụng giai đoạn (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá chuyên sâu (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) tiến trình keo tụ/tạo bông phối hợp sinh học hay trái lại để vô hiệu hóa hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ quy trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với áp dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có chức năng xử lý.

0913.756.339