Phúc Khang tham gia “Chương trình phát triển dự án xanh”

Chương trình do Hiệp hội bất động sản Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học & Công nghệ, Ủy ban Khoa học – Công nghệ & Môi trường của Quốc hội, nhằm kêu gọi, vận động một số chủ đầu tư, doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà đất cam kết phát triển số lượng tổ hợp xanh theo định hướng chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, bà Lưu Thị Thanh Mẫu, Tổng Giám đốc doanh nghiệp CP Đầu tư & Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corporation) nhấn mạnh, dự án xanh đã trở thành xu hướng và tất yếu trên toàn cầu, nhất là trong bối cảnh trái đất đang chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu mà con người là tác nhân chính gây ra .Mặc dù vậy, phong trào phát triển quần thể xanh ở Việt Nam chỉ mới đi những bước Thứ nhất , chưa sở hữu nhiều làm việc thực sự hiệu quả và chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của xã hội. Theo bà Mẫu, nguyên nhân của việc này là còn một số rào cản nhất định do nhận thức về ích lợi của tổ hợp xanh chưa thật sự đúng và đủ.

mang thể nói, việc phát triển công trình xanh sẽ với lại nhiều ích lợi to lớn đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Với riêng thị trường bất động sản , địa cầu cũng đã chứng minh việc ứng dụng phát triển quần thể xanh sẽ sở hữu lại nhiều giá trị tăng lên và tạo nên sự phát triển bền vững cho ngành xây dựng và thị trường bất động sản .

TÌm hiểu thêm Can ho The Ascent