Chợ trong tiếng Hàn là gì

Chợ trong tiếng Hàn là 시장. Đó là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thông qua giao dịch bằng tiền tệ hoặc đổi hàng. Tại chợ, mọi người có thể kết nối, chia sẻ với nhau để đạt được lợi ích chung.

Chợ trong tiếng Hàn là 시장 (sijang). Chợ là nơi diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ bằng tiền tệ hoặc hàng đổi hàng. Tại chợ mọi người có thể kết nối, chia sẻ với nhau để đạt được lợi ích chunng, hình thành các mối quan hệ về văn hóa, xã hội và kinh tế.

Mẫu câu hội thoại tiếng Hàn về chợ.

여기 근처에 시장이 있습니까?

(yeoki keuncheoe sijang issseupnikka?)

Gần đây có chợ không?

뭐 찾으십니까?

(mueo chajeusibnikka?)

Anh tìm cái gì vậy?

저는 옷을 사고싶어요.

(jeoneun oseul sakosibeoyo)

Tôi muốn mua áo.

이것은 어때요?

(ikeoseun eottaeyo?)

Cái này thì như thế nào?

얼마예요?

(eolmayeyo?)

Giá bao nhiêu?

좀 싸게 주세요.

(jom ssake juseyo)

Hãy bán rẻ cho tôi.

더 싼것은 없습니까?

(teo ssankeoseun eopseupnikka?)

Có loại nào rẻ hơn không?

이 것을 좀 바꿔 주세요.

(i keoseul jom bakkueo juseyo)

Đổi cái này cho tôi.

너무 비싸요. 좀 깍아 주세요.

(neomu bissayo. jom kkaka juseyo)

Đắt quá. Giảm bớt cho tôi.

포장해주세요.

(phojanghaejuseyo)

Hãy gói lại cho tôi.

사과 어떻게 해요?

(sakoa eotteokke haeyo?)

Táo này bán thế nào vậy?

무엇을 도와 드릴까요?

(mueoseul tooa teurilkkayo?)

Tôi có thể giúp gì được ạ?

질이 좋아요?

(jili johayo?)

Chất lượng có tốt không?

Bài viết chợ trong tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi canhotheascent.org.

0913.756.339