Thùng xe tải tiếng Anh là gì

Thùng xe tải trong tiếng Anh được gọi là Truck body, phiên âm /trʌk ˈbɑː.di/. Đây là phần hình hộp ở phía sau của xe tải, có thể được sử dụng để chứa đồ và hàng hóa.

Thùng xe tải tiếng Anh là Truck body, phiên âm /trʌk ˈbɑː.di/. Là cấu trúc hoặc vật cố định được thiết kế để chứa, hoặc hỗ trợ, vật liệu hoặc tài sản được vận chuyển trên xe.

Tùy theo từng loại thùng xe tải và chức năng cụ thể sẽ tương ứng với các thuật ngữ tiếng Anh riêng.

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến thùng xe tải

Steering wheel /ˈstɪr.ɪŋ ˌwiːl/ Bánh lái.

Bonnet /ˈbɑː.nɪt/ Nắp thùng xe.

Aerial /ˈer.i.əl/ Ăng ten.

Number plate /ˈnʌm.bɚ ˌpleɪt/ Biển số xe.

Bumper /ˈbʌm.pɚ/ Hãm xung.

Fuel tank /ˈfjuː.əl tæŋk/ Bình nhiên liệu.

Petrol tank /ˈpet.rəl tæŋk/ Bình xăng.

Roof /ruːf/ Mui xe.

Wheel /wiːl/ Bánh xe .

Windscreen wiper /ˈwɪnd.skriːn ˌwaɪ.pɚ/ Cần gạt nước .

Handbrake /ˈhænd.breɪk/ Phanh tay .

Một số câu tiếng Anh liên quan đến thùng xe tải

I need a truck body built to the same high standards.

Tôi cần một thùng xe tải được chế tạo theo cùng các tiêu chuẩn cao.

Truck bodies are made in the USA using premium materials and advanced production techniques.

Thùng xe tải được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng vật liệu cao cấp và kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

Truck body feature heavy-duty steel construction, durable hoists, payload capacities to meet your demands.

Thùng xe tải có kết cấu thép chịu lực, vận thăng bền bỉ, khả năng chịu tải đáp ứng nhu cầu của bạn.

Our company has focused on a single goal: to build high quality work truck bodies specialized to meet vocational needs.

Công ty chúng tôi đã tập trung vào một mục tiêu duy nhất: xây dựng các thùng xe tải chất lượng cao chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp.

Bài viết Thùng xe tải tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi canhotheascent.org.

0913.756.339