Kaizen là gì

Kaizen, được viết bằng ký tự kanji 改善 (かいぜん) trong tiếng Nhật, mang ý nghĩa là việc cải thiện để tạo ra sự tiến bộ, đây là một thuật ngữ kinh tế phổ biến ở Nhật Bản. Kaizen cũng được hiểu như việc liên tục cải thiện, không ngừng phát triển.

Kaizen là gì Kaizen 改善 (かいぜん ) là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, có ý nghĩa là sự cải tiến liên tục. Trong kinh doanh Kaizen được áp dụng thành công đối với nhiều công ty lớn tại Nhật Bản, khi ứng dụng vào nơi làm việc có nghĩa là sự cải tiến liên tục liên quan tới tất cả mọi người ban lãnh đạo cũng như mọi nhân viên . Mục tiêu của Kaizen là cải thiện năng suất, giảm lãng phí loại bỏ công việc khó khăn không cần thiết và đạo đức tại nơi làm việc. Thu hút và phát triển những người có khả năng sáng tạo và duy trì hiệu quả công việc cao. Do bản chất của thuật ngữ này lôi cuốn con người từ sự nhiệt tâm những người không ngừng tạo ra sự khác biệt, hoàn thiện mọi thứ. Những con người này tập trung vào công việc của họ, giảm thiểu lãng phí và thỏa mãn với cơ hội cải thiện những gì mà họ có ưu thế.

Đề xuất ý tưởng cải tiến là một quá trình tự học hỏi và nâng cao kỹ năng làm việc của nhân viên, giúp họ nâng cao ý thức và phát triển bản thân cũng như tập thể.Bởi vậy, nhân viên cảm thấy hứng thú hơn trong công việc, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Tất cả những điều đó, càng tạo thêm động lực thúc đẩy cá nhân có các ý tưởng cải tiến, tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết và tạo ý thức luôn hướng tới giảm thiểu các lãng phí. Triết lý kaizen được phát triển để cải thiện quy trình sản xuất, và đó là một trong những yếu tố dẫn đến thành công của sản xuất Nhật Bản.

Bài viết Kaizen là gì được tổng hợp bởi Canhotheascent.org.

0913.756.339