Các loại chữ tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật, có ba loại ký tự chính là Hiragana, Katakana và Kanji (chữ Hán). Hiragana (chữ phụ âm mềm) và Katakana (chữ phụ âm cứng) là hệ thống chữ cái âm tiết, mỗi ký tự thể hiện một âm tiết, trong khi Kanji là hệ thống ký tự biểu ý, mỗi ký tự mang theo một ý nghĩa riêng.

Các loại chữ tiếng Nhật như Hiragana, Katakana và Kanji (chữ Hán).

Chữ Hiragana nét mềm, uốn cong nên được gọi là bảng chữ mềm, có 46 chữ cái (trước đây 50 chữ cái). Hiragana viết các từ gốc Nhật, biểu thị ngữ pháp, các thể của từ, phó từ, trợ từ.

Furigana là kiểu viết chữ Hiragana lên trên Kanji cho dễ đọc.

Bảng chữ Hiragana ra đời giải quyết vấn đề khó khăn khi viết Kanji. Giữ vai trò thể hiện chữ viết đơn giản, dễ hiểu mà vẫn thực hiện tốt chức năng ngôn ngữ.

Bảng chữ tiếng Nhật Katakana tương tự cũng có 46 chữ cái. Bảng chữ này viết khác với Hiragana và nét cứng hơn nên được gọi là bảng chữ cứng.

Trước đây, Nhật Bản giao lưu các nước phương Tây gặp khó khăn trong phiên âm chữ Latin, người Nhật sáng tạo ra bảng chữ cái Katakana để giải quyết vấn đề này.

Chữ Katakana để phiên âm các từ ngoại lai như tên các nước, địa danh, tên người nước ngoài, những từ vay mượn tiếng nước ngoài. Ngoài ra, khi muốn nhấn mạnh thì từ Hiragana viết sang Katakana.

Chữ Kanji (chữ Hán) là kiểu chữ Phồn thể du nhập từ Trung Quốc bởi các các nhà sư. Khoảng 1945 chữ Kanji được sử dụng phổ biến. Tên người Nhật dùng duy nhất chữ Kanji viết.

Có hai cách đọc chữ Kanji là Kun – yomi (cách đọc kiểu Nhật) và On – yomi (cách đọc kiểu Hán).

Chữ Kanji không có bảng chữ để học như Hiragana và Katakana, chính vì vậy người Nhật phải học Kanji từ tiểu học lên đến đại học. Người Nhật không biết Kanji thì rất khó đọc được báo Nhật.

Ngày nay, các loại chữ tiếng Nhật viết trộn lẫn ngày càng phổ biến, tạo ra sự đa dạng và tính khoa học cho ngôn ngữ này.

Bài viết các loại chữ tiếng Nhật được tổng hợp bởi canhotheascent.org.

0913.756.339