Cách tính chỉ số IQ

IQ là chỉ số đánh giá mức độ thông minh của con người. Hiện nay, phổ biến việc sử dụng các bài kiểm tra trắc nghiệm để đánh giá IQ của một người do tính nhanh chóng và tiện lợi của chúng.

Cách tính chỉ số IQ:

Công cụ để đo lường chỉ số thông minh IQ, khả năng tư duy của bộ não chính xác nhất hiện nay là các bài kiểm tra trắc nghiệm logic.

Có nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm IQ khác nhau như kiểm tra IQ bằng hình ảnh, kiểm tra logic số, hầu hết các bài kiểm tra đều hướng tới mục đích nghiên cứu trí nhớ và tốc độ xử lý thông tin của mỗi người.

Cách tính chỉ số IQ, SGV.Thang đo xếp loại IQ:

Các mức IQ thông dụng:

Dưới 70, thuộc loại rất thấp (ứng với số lượng 2% dân số).

Từ 70 – 85, thuộc loại thấp (ứng với tỉ lệ 16% dân số).

Từ 85 – 115, thuộc loại bình thường (ứng với tỉ lệ 68% dân số).

Từ 115 – 130, thuộc loại giỏi (ứng với số lượng 14% dân số).

Từ 130 – 145, thuộc loại rất thông minh (ứng với số lượng 2% dân số).

Từ 145 trở lên, thiên tài hoặc cận thiên tài (ứng với tỉ lệ 0.1% dân số).

Các mức IQ thấp, bệnh chậm tăng trưởng trí tuệ:

Các kết quả đo IQ dưới 70 được xem là dấu hiệu của bệnh chậm tăng trưởng trí tuệ hoặc khả năng tinh thần giới hạn. Có 2% dân số toàn cầu chỉ đạt dưới 70 điểm trong các bài rà soát IQ.

Bệnh chậm phát triển trí tuệ được chia thành 4 mức độ:

Từ 50 – 70: Chậm phát triển trí tuệ nhẹ.

Từ 35 – 50: Chậm phát triển trí tuệ vừa phải.

Từ 20 – 35: Chậm phát triển trí tuệ nặng.

Dưới 20: Chậm tăng trưởng trí tuệ nghiêm trọng.

Các mức IQ thiên tài, thiên tài mức độ cao:

Kết quả đo IQ từ 145 được xem là thiên tài, chỉ 0.1% dân số thế giới đạt được ngưỡng này. IQ thiên tài được chia thành 3 cấp độ:

Từ 145 -164: Thiên tài.

Từ 165 – 179: Thiên tài mức độ cao.

Từ 180 – 200: Thiên tài cấp độ cao nhất.

Bài viết cách tính chỉ số IQ được tổng hợp bởi canhotheascent.org.

0913.756.339