Chào buổi sáng bằng tiếng Anh

Chào buổi sáng trong tiếng Anh được diễn đạt bằng cụm từ “good morning,” đây là một cách chào phổ biến và đơn giản khi gặp nhau vào buổi sáng. Dưới đây là một số cách chào buổi sáng khác bằng tiếng Anh.

Chào buổi sáng tiếng Anh là good morning.

Các câu chào vào buổi sáng bằng tiếng Anh:

Have a sweet morning.

Chúc bạn có một buổi sáng thật ngọt ngào.

Good morning. It’s a beautiful day.

Chào buổi sáng. Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp.

Good morning. Have a lucky day.

Chào buổi sáng. Chúc một ngày may mắn.

Good morning. Have a great day.

Chào buổi sáng. Chúc một ngày tuyệt vời.

Have a beautiful day.

Chúc một ngày tốt lành.

Good morning. Let’s make this day beautiful.

Chào buổi sáng. Hãy khiến cho ngày hôm nay trở nên thật tuyệt vời.

Have a good day which is full of love, joy and happiness.

Mong một ngày mới tốt lành, ngập tràn tình yêu, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Good morning. May today be as sweet as a strawberry.

Chào buổi sáng. Ngày hôm nay của bạn sẽ ngọt ngào như một quả dâu tây.

Good morning. Stay strong and positive.

Chào buổi sáng. Hãy thật mạnh mẽ và lạc quan.

Good morning. New day, new hopes, new life.

Chào buổi sáng. Ngày mới, hy vọng mới, cuộc sống mới.

I wish you all the best on this day.

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay.

Bài viết chào buổi sáng bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi canhotheascent.org.

0913.756.339