Những câu hỏi Giáng Sinh bằng tiếng Anh

Lễ Giáng Sinh là một trong những dịp được chú ý đặc biệt, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Ngoài việc trao đổi những lời chúc ý nghĩa, chúng ta cũng có thể gửi đi những câu hỏi thú vị này đến mọi người.

Những câu hỏi Giáng Sinh bằng tiếng Anh.

What did you do over Christmas?

Trong dịp Giáng Sinh cậu làm những gì?

What did you get up to?

Bạn đã có làm những gì?

Do anything exciting over the holidays?

Có điều gì thú vị trong kỳ nghỉ không?

Have you made any resolutions?

Bạn đã có ý định mới nào chưa?

What did you get for Christmas?

Con đã nhận được quà tặng gì trong lễ Giáng Sinh vậy?

Did Father Christmas bring you what you wanted for Christmas?

Ông già Noel đã mang đến món quà mà con hằng mong ước trong lễ Giáng Sinh chưa?

Got any plans for Christmas and New Year?

Bạn có dự định gì cho lễ Giáng Sinh và năm mới chưa?

Are you at home over Christmas, or are you going away?

Bạn sẽ ở nhà trong lễ Giáng Sinh, hay đón ở bên ngoài?

Bài viết những câu hỏi Giáng Sinh bằng tiếng Anh được tổng hợp bởi canhotheascent.org.

0913.756.339