Thuế nhà thầu tiếng Nhật là gì

Thuế nhà thầu trong tiếng Nhật được gọi là “gaikoku gyōsha zei” (外国業者税), là một loại thuế áp dụng cho cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài có thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa tại Việt Nam.

Thuế nhà thầu tiếng Nhật là gì gaikoku gyōsha zei (外国業者税). Thuế nhà thầu được hiểu là thuế đánh lên các đối tượng là nhà thầu nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Một số từ vựng tiếng Nhật về các loại thuế:

サービス税 (sābisu zei): Thuế dịch vụ.

消費税 (shōhizei): Thuế tiêu dùng.

営業税 (eigyō zei): Thuế kinh doanh.Thuế nhà thầu tiếng Nhật là gì

所得税 (shotoku ze): Thuế thu nhập cá nhân.

資源税 (shigen zei): Thuế tài nguyên.

環境税 (kankyō zei): Thuế môi trường.

土地利用税 (tochi riyō zei): Thuế sử dụng đất.

特別消費税 (tokubetsu shōhizei): Thuế tiêu thụ đặc biệt.

輸出税 (yushutsu zei): Thuế xuất khẩu.

輸入税 (yunyū zei): Thuế nhập khẩu.

キャリア税 (kyaria zei): Thuế vận chuyển.

仕事税 (shigoto zei): Thuế nghề nghiệp.

関税 (kanzei): Thuế hải quan.

固定資産税 (koteishizanzei): Thuế tài sản.

Bài viết thuế nhà thầu tiếng Nhật là gì được tổng hợp bởi canhotheascent.org.

0913.756.339